Het aansteken van de sigaar

Het is aan te raden om alleen het uiteinde van de sigaar licht te verwarmen – een paar seconden – alvorens de sigaar naar de lippen te brengen. Op die manier creëert men een goed rookkanaal. De eerste trek die u neemt zal dan vrij zijn van iedere bijsmaak, hoe licht ook. Om de sigaar aan […]

Het knippen van de sigaar

Voordat u de sigaar aansteekt, moet u het gesloten einde, dat men de kop of het mondeinde noemt, inknippen. Er zijn drie manieren voor het knippen van de sigaar: met de nagel, met de tanden of met een geschikt instrument. De regel is: de opening moet klein zijn, redelijk en aangepast aan de grootte van […]